Reviewers

 

 

 

 

 

با سلام و احترام خدمت شما داور گرامی

 

خواهشمند است علاوه بر مواردی که شما برای داوری در نظر میگیرید موارد زیر را نیز ملاحظه فرمایید:

 

1-مقاله دارای قالب استاندارد باشد و بخشهای مختلف مانند چکیده-مقدمه-مواد و روشها-نتایج-بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع و نیز چکیده فارسی داشته باشد

 

2-در خط اول چکیده جمله تاپیک یا مدخل و یا جمله ای باشد که خوانند با خواندن آن به کل موضوع مقاله پی ببرد

 

3-چکیده شامل مواد و روش-سال انجام آزمایش-نتایج و نتیجه گیری کلی باشد

 

4-در مقدمه مرور منابع شامل سالهای جدید باشد و بیش از 80 درصد منابع حتی المقدور مربوط به 5 سال اخیر باشد

 

5-در انتهای مقدمه هدف کار مشخص باشد

 

6-مواد و روش واضح و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها مشخص باشد-اگر نقشه دارد دارای مختصات، مقیاس پاشنه ای و جهت جغرافیایی باشد و شفاف باشد

 

7-در بخش نتایج قبل از هر جدول یا نمودار یا تصویری توضیح آن آمده باشد و در متن به آنها اشاره شود

 

8-در بخش بحث به بیان علت و معلول پرداخته شود و نیز نتایج کار خود را با نتایج دیگران مقایسه کند و علتها را بیان کند و حداقل یه منبع مخالف نظر نویسنده را بیان کرده باشد تا به مقایسه پرداخته شود

 

9-کلیه منابع داخل متن و در انتهای مقاله با هم همخوانی داشته باشد

 

10-چکیده فارسی برابر چکیده انگلیسی باشد (در مقالاتی که مربوط به خارج از ایران است نیازی نیست)

 

از توجه شما بسیار سپاسگزاریم

لطفا شماره حساب بانکی و کد ملی خود در سامانه درج نمایید.